Monthly Archives: October 2014

­

“Rūču” mājas

 

Skrej, bitīte, kur skriedama,
Skrej manā i sētiņā,
Mana sēta vasku lieta,
Sidrabiņu […]