Ikdiena

­

“Rūču” mājas

 

Skrej, bitīte, kur skriedama,
Skrej manā i sētiņā,
Mana sēta vasku lieta,
Sidrabiņu […]

Jaunais tiltiņš

Ne karsts laiks, ne lieti, ne vēji netraucē Mieriņiem uzbūvēt […]

Pavasaris Mieriņos

Pavasaris ir atnācis ar pilnām pļavām košdzeltenu pieneņu, jauniem cālēniem, […]

Ganos laišana

Ūsiņi ir pirmā diena, kurā laiž ganos govis. Kad laida […]

Putnu dienas

Šopavasar Mieriņi ir izveidojuši un izvietojuši savā saimniecībā 24 jaunus […]