Šopavasar Mieriņi ir izveidojuši un izvietojuši savā saimniecībā 24 jaunus putnu būrīšus strazdiem.

Tu vari pieteikties gatavot būrīšus kopā ar mums, rakstot uz epastu majasmierini@gmail.com

Vislabāk putnu būrīšus izlikt jau rudenī, kad ligzdošanas teritorijas aizņem pie mums pārziemojošie dobumperētāji. Ja rudenī būrīšus izlikt nav iespējams, tos jāizliek pēc iespējas agrāk pavasarī (martā, aprīļa sākumā).


Kādēļ izgatavot un izlikt putnu būrīšus?

Izliekot putnu būrīšus, mēs palīdzam putniem izdzīvot, nodrošinot putnus ar papildu ligzdvietām.

Dobumperētāji putni barībā izmanto galvenokārt kukaiņus, tajā skaitā skuju un lapu koku kaitēkļus. Izliekot būrīšus mežsaimniecībai kaitīgo kukaiņu apdraudētajās mežaudzēs, ir iespējams izvairīties no dabai kaitīgo ķīmisko vielu lietošanas meža aizsardzībā.

Savukārt būrīšu izlikšana pilsētās un citās apdzīvotās vietās  cilvēkiem dod iespēju piesaistīt putnus savām mājām un iepazīt tos tuvāk.