Piegāde

Piegāde un maksa par piegādi

  • Visas piegādes tiek veiktas kārtējās piegādes laikā.
  • Visi pasūtījumi virs € 20,00 Rīgā, Jūrmalā, Smiltenē, Valmierā, Balvos, Siguldā tiek piegādāti bez maksas.
  • Pasūtījumiem zem € 20,00 Rīgā, Jūrmalā, Smiltenē, Valmierā, Balvos, Siguldā tiek piemērota piegādes maksa līdz € 3,00 apmērā.
  • Visi pasūtījumi līdz 30 km apkārtnē ap Rīgu, Jūrmalu, Smilteni, Valmieru, Siguldu, kā arī Viļakas, Balvu un Alūksnes novados virs € 40,00 tiek piegādāti bez maksas.
  • Pasūtījumiem zem € 40,00 līdz 30 km apkārtnē ap
    Rīgu, Jūrmalu, Smilteni, Valmieru, Siguldu, kā arī Viļakas, Balvu un Alūksnes novados tiek piemērota piegādes maksa līdz € 7,00 apmērā.